afbeelding

Light for the World partner van de Week van het Christelijke Boek

Light for the World is partner van de Week van het Christelijke Boek. Hun financiële steun
stelt BCB in staat om de Week van het Christelijke Boek te kunnen blijven organiseren. 
Light for the World maakt lesmaterialen in gesproken vorm en braille.
Zo krijgen mensen met een visuele beperking de kans om hun talenten te ontplooien.
Kijk voor meer informatie over het werk van Light for the World op de website.