afbeelding

Light for the World partner van de Week van het Christelijke Boek

Light for the World is partner van de Week van het Christelijke Boek. Hun financiële steun stelt BCB in staat om de Week van het
Christelijke Boek te kunnen blijven organiseren. Light for the World maakt lesmaterialen in gesproken vorm en braille.
Zo krijgen mensen met een visuele beperking de kans om hun talenten te ontplooien. Elke consument vindt in
Afspraak in Portugal een boekenlegger met het alfabet in braille. Ook staat op de laatste pagina van het actieboekje
uitgelegd wat Light for the Worl doet en hoe je hun werk kunt steunen. Kijk voor meer informatie over het werk van
Light for the World op de website.